אר- כי-טק- סוכה | סוכות\\חג האדריכלות

Posted Posted in Uncategorized

     אר- כי-טק- סוכה? // מכתב פתוח לעמותת האדריכלים לרגל בחירת יו”ר חדש ולרגל חג הסוכות הקרב ,בין עולם האדריכלות לחג הסוכות יש ניכור קצת מוזר .מדובר הרי בחג שלם שאחד הטקסים המרכזיים בו הוא הקמת מבנה ארעי, חלל, ושימוש בו- רעיון אדריכלי במובנים הכי טהורים אם כך מדוע לא אימצו לעצמם האדריכלים את […]