קלישר 44-46

Posted Posted in Uncategorized, בניה רוויה, מגורים, שימור, שימור | אדריכלות, תוספת בניה

קלישר 44-46 ת”א סטטוס | מאוכלס יח”ד | 22 תוספת בנייה לשני מבנים אקלקטים במסגרת העבודות נחפר מרתף חנייה מתחת כל שטח המגרש והמבנים הקיימים נתמכו ע”י מערכת קורות פלדה וכלונסאות זמניים