שימור

שרונה

תיעוד במהלך ביצוע העבודות בשנים  2011-2014 של 22 מבנים במתחם גני שרונה

העבודה כללה ליווי תהליך הביצוע , מתן הנחיות לשיקום ושחזור אלמנטים שלא היו קיימים בשטח

אדריכלי הפרויקט | בר-אוריין אדריכלים

המבנים שתועדו על ידינו מסומנים בצהוב:

דוגמא לשער תיק תיעוד שרונה

צילום הסטורי של מבנה המזקקה

דוגמא לשער תיק תיעוד שרונה

צילום של המזקקה ב 2010 , לפני תחילת העבודות במתחם

117-2

צילום המזקקה לקראת סיום העבודות ב 2013 ,

91 283

במהלך העבודות שוקם הבניין , נחשפו מספר פתחים שהיו אטומים ,

ושוחזרו מספר חלקים של הבניין שנהרסו במהלך השנים : המרפסת , בית הבאר ואזור המקורה בחזית ע”פ צילומים הסטורים , ממצאים בשטח וההשוואה למבנים אחרים מהתקופה שנבנו באותה טכנולוגיה.