שימורתכנון ערים

ניוד זכויות בניה משימור

ניוד זכויות בניה לא מנוצלות מבניינים שנקבעו לשימור לבניינים אחרים הינה פרקטיקה תכנונית חדשה יחסית, באמצעותה לוקחים את יתרת זכויותה בניה הלא מנוצלות

במגרשים עליהם ישב ניינים שהוכרזו לשימור, ובאמצעות תכנית בניין ערים (תב”ע) מעבירים אותם למגרש אחר

באופן כזה מאפשר התשלום עבורז כויותה בניה לממן את שיפוץ המבנהל שימור

התב”ע בעצם עושה שני דברים בו זמנית. ב מגרש הראשון מוחקים את הזכויות שנוידו ובמגרש השני מוסיפים את הזכויות שנוידו, לעיתים תוך ציוןשל היכן ניתן לממשא ותם

מאחר וסה”כ הזכויות לא משתנה התכנית הינה במסגרת סמכויות הועדהה מקומית וניתן לאשרה עלידה ללא ערובה של הועדה המחוזית

בתל-אביב קיימת תנועה ערה של זכויות לניוד עקב אישור תכנית השימור 2650ב’ בשנת 2008. התכנית הגדירה מאילו בניינים ניתן לנייד ואת מנגנון הניוד כולל קביעה של תמריצים

ושל קביעת שווי יחסי בעת הניוד במטרה לאזן את פערי השווי שיכוליםם להיווצר בין מגרשים שונים עם יעודים שונים

מאחר והליך הניוד מצריך הכנת תב”ע ויש לו הבטים מסחרים קניינים ומיסויים, הוא בד”כ מיושם בשווקים בהם ערכי הזכויות גבוהים מצד אחד ומצד שני קיימת מגבלה על הזכויות

במגרשי הבניה אליהם מבוקש להעביר את הזכויות. תל-אביב וניו-יורק הן שתי דוגמאות לערים בהם יש פעילות ערה של ניוד זכויות

גם בעולם נחשב הרעיון של ניוד זכויות בניה לא מנוצלות

TDR או בקיצוור Transfer of Development Right באנגלית

מהלך לא שגרתי ומשתמשים בו למטרות מיוחדות כמו תימרוץ לשימור מבנים או לחידוש עירוני של אזור מוגדר

בתיקון האחרון לתמ”א 38 שולב מנגנון דומה של ניוד זכויות מבניין אחד לשני. במקרה זה עדיין קיים יחס מסתייג של הרשויות כך שלמשל בעיריית ת”א לא מאפשרים ניוד שכזה כיום

תכניות לניוד זכויות שקבלו תוקף/בשלבי סיום        מעודכן ל- 05/2014

תא/מק/4232 העברת זכויות מכיכר צינה דיזנגוף 4 לרח’ הארבעה 21 סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4026 העברת זכויות מרח’ שינקין 65 לרח’ הברזל 15 סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4009 העברת זכויות מרח’ אנגל 8 לשד’ רוטשילד 1 סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3862 העברת זכויות מרח’ שינקין 65 לרח’ לבונטין סטטוס | תכנית בתוקף

תא/ 3758 העברת זכויות מרח’ לבונטין 28 לשד’ רוטשילד 1 סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4201 העברת זכויות משד’ בן-ציון 25 לרח’ אינשטיין 7-9   סטטוס | לפני מתן תוקף

תא/מק/4207 העברת זכויות מכיכר צינה דיזנגוף 4 לרח’ יערי 15 סטטוס | לפני הפקדה