תכנון ערים

תב”עות תל אביב

תכניות בתל-אביב  יפו  המטופלות עלידינו     מעודכן ל- 05/2014

תא/3991 כיכר מיכאלס                                                                     סטטוס | בהפקדה

תא/מק/4070 הקונגרס 29                                                               סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4016 הכובשים 42-46                                                         סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3983 הירקון 18-20                                                            סטטוס | לפני מתן תוקף

תא/3980 מעונות יפו ג’                                                                     סטטוס | לפני מתן תוקף

תא/מק/3928 מיכלאנגלו 21-23                                                        סטטוס | תכנית בתוקף

תא/3964/מח משטרת דיזנגוף                                                            סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3883 הירקון 36                                                                  סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3880 יבנה 9                                                                       סטטוס | תכנית בתוקף

תא/3889 ויסוצקי 6-8                                                                     סטטוס | תכנית בתוקף

תא/3654 קופ”ח זמנהוף                                                                    סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3829 העברת זכויות לטרומפלדור 4-6                                     סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4232 העברת זכויות מכיכר צינה דיזנגוף 4 לרח’ הארבעה 21      סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4026 העברת זכויות מרח’ שינקין 65 לרח’ הברזל 15                 סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/4009 העברת זכויות מרח’ אנגל 8 לשד’ רוטשילד 1                    סטטוס | תכנית בתוקף

תא/מק/3862 העברת זכויות מרח’ שינקין 65 לרח’ לבונטין                     סטטוס | תכנית בתוקף

תא/ 3758 העברת זכויות מרח’ לבונטין 28 לשד’ רוטשילד 1                   סטטוס | תכנית בתוקף