Uncategorized

אר- כי-טק- סוכה | סוכות\\חג האדריכלות

     אר- כי-טק- סוכה? // מכתב פתוח לעמותת האדריכלים לרגל בחירת יו”ר חדש ולרגל חג הסוכות הקרב

,בין עולם האדריכלות לחג הסוכות יש ניכור קצת מוזר
.מדובר הרי בחג שלם שאחד הטקסים המרכזיים בו הוא הקמת מבנה ארעי, חלל, ושימוש בו- רעיון אדריכלי במובנים הכי טהורים
אם כך מדוע לא אימצו לעצמם האדריכלים את החג והפכו אותם לחגם –   חג האדריכלות

 בעוד שישראל מתמלאת לקראת החג בסוכת “הנצח” המוכרת, יש לנו הזדמנות לפתח דיון  על המרחב שאנו חיים בו, על מושגי המגורים, הארעיות, גבולות , עיצוב, סביבה , קיימות ועוד מהנושאים הרבים שאנו כאדריכלים עוסקים בהם יום-יום
.נראה שהובלת הנושא צריכה לבוא מתוך שורות האדריכלים ואולי זה אחד הדברים שיכול לעזור להחזיר לאדריכלים מעט מהיוקרה והכבוד המקצועי שנראה שהולך ואובד לאורך השנים
לסוכות- חג האדריכלות, הפוטנציאל לעלות מודעות ליצירה, לפתח חשיבה, לשים דגש על מקומות ונושאים מתחלפים בפני כלל התושבים, ולהזמין אותם להתבונן ולשוטט בעיר דרך ארועים  שמתקיימים במרחב האורבני ובכניסה חופשית

.כדי להיות קצת יותר עניניים נפרט בהמשך מספר רעיונות אופרטיביים כיצד ליישם אותו