תב”עות תל אביב

Posted Posted in תכנון ערים

תכניות בתל-אביב  יפו  המטופלות עלידינו     מעודכן ל- 05/2014 תא/3991 כיכר מיכאלס                                                                     סטטוס | בהפקדה תא/מק/4070 הקונגרס 29                                                               סטטוס | תכנית בתוקף תא/מק/4016 הכובשים 42-46                                                         סטטוס | תכנית בתוקף תא/מק/3983 הירקון 18-20                                                            סטטוס | לפני מתן תוקף תא/3980 מעונות יפו ג’                                                                     סטטוס | לפני מתן תוקף תא/מק/3928 מיכלאנגלו 21-23                                                        סטטוס | תכנית בתוקף תא/3964/מח משטרת דיזנגוף                                                            סטטוס […]

שרונה

Posted Posted in שימור

תיעוד במהלך ביצוע העבודות בשנים  2011-2014 של 22 מבנים במתחם גני שרונה העבודה כללה ליווי תהליך הביצוע , מתן הנחיות לשיקום ושחזור אלמנטים שלא היו קיימים בשטח אדריכלי הפרויקט | בר-אוריין אדריכלים המבנים שתועדו על ידינו מסומנים בצהוב: צילום הסטורי של מבנה המזקקה צילום של המזקקה ב 2010 , לפני תחילת העבודות במתחם צילום המזקקה לקראת […]