ניוד זכויות בניה משימור

Posted Posted in שימור, תכנון ערים

ניוד זכויות בניה לא מנוצלות מבניינים שנקבעו לשימור לבניינים אחרים הינה פרקטיקה תכנונית חדשה יחסית, באמצעותה לוקחים את יתרת זכויותה בניה הלא מנוצלות במגרשים עליהם ישב ניינים שהוכרזו לשימור, ובאמצעות תכנית בניין ערים (תב”ע) מעבירים אותם למגרש אחר באופן כזה מאפשר התשלום עבורז כויותה בניה לממן את שיפוץ המבנהל שימור התב”ע בעצם עושה שני דברים […]