תב”עות תל אביב

Posted Posted in תכנון ערים

תכניות בתל-אביב  יפו  המטופלות עלידינו     מעודכן ל- 05/2014 תא/3991 כיכר מיכאלס                                                                     סטטוס | בהפקדה תא/מק/4070 הקונגרס 29                                                               סטטוס | תכנית בתוקף תא/מק/4016 הכובשים 42-46                                                         סטטוס | תכנית בתוקף תא/מק/3983 הירקון 18-20                                                            סטטוס | לפני מתן תוקף תא/3980 מעונות יפו ג’                                                                     סטטוס | לפני מתן תוקף תא/מק/3928 מיכלאנגלו 21-23                                                        סטטוס | תכנית בתוקף תא/3964/מח משטרת דיזנגוף                                                            סטטוס […]

ניוד זכויות בניה משימור

Posted Posted in שימור, תכנון ערים

ניוד זכויות בניה לא מנוצלות מבניינים שנקבעו לשימור לבניינים אחרים הינה פרקטיקה תכנונית חדשה יחסית, באמצעותה לוקחים את יתרת זכויותה בניה הלא מנוצלות במגרשים עליהם ישב ניינים שהוכרזו לשימור, ובאמצעות תכנית בניין ערים (תב”ע) מעבירים אותם למגרש אחר באופן כזה מאפשר התשלום עבורז כויותה בניה לממן את שיפוץ המבנהל שימור התב”ע בעצם עושה שני דברים […]