שרונה

Posted Posted in שימור

תיעוד במהלך ביצוע העבודות בשנים  2011-2014 של 22 מבנים במתחם גני שרונה העבודה כללה ליווי תהליך הביצוע , מתן הנחיות לשיקום ושחזור אלמנטים שלא היו קיימים בשטח אדריכלי הפרויקט | בר-אוריין אדריכלים המבנים שתועדו על ידינו מסומנים בצהוב: צילום הסטורי של מבנה המזקקה צילום של המזקקה ב 2010 , לפני תחילת העבודות במתחם צילום המזקקה לקראת […]

ניוד זכויות בניה משימור

Posted Posted in שימור, תכנון ערים

ניוד זכויות בניה לא מנוצלות מבניינים שנקבעו לשימור לבניינים אחרים הינה פרקטיקה תכנונית חדשה יחסית, באמצעותה לוקחים את יתרת זכויותה בניה הלא מנוצלות במגרשים עליהם ישב ניינים שהוכרזו לשימור, ובאמצעות תכנית בניין ערים (תב”ע) מעבירים אותם למגרש אחר באופן כזה מאפשר התשלום עבורז כויותה בניה לממן את שיפוץ המבנהל שימור התב”ע בעצם עושה שני דברים […]